Vad är en resultatbudget?

En resultatbudget innehåller ett företags förväntade intäkter, kostnader och resultat under en specifik period, vanligtvis ett år.

Mer om resultatbudgetar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varför bör man göra en resultatbudget?

Vare sig man driver ett aktiebolag eller en enskild firma kan det vara fördelaktigt att bilda sig en uppfattning om företagets långsiktiga överlevnad samt göra en plan för framtiden. För att lyckas med detta moment kan man sammanställa en resultatbudget.

Resultatbudgeten ger nämligen företagare en god överblick av de intäkter och kostnader som förväntas uppstå under ett räkenskapsår. På så sätt blir det enklare att planera vilka åtgärder man bör ta för att säkerställa att företaget går med vinst.

 

Hur gör man en resultatbudget?

En resultatbudget upprättas vanligtvis i början av ett räkenskapsår och innehåller samtliga intäkter och kostnader som företaget förväntas ha under det kommande året. För att underlätta budgeteringen delas vanligtvis intäkts- och kostnadssidan in i olika delbudgetar. Kostnadssidan kan exempelvis delas in på följande sätt:

  • Produktions- och varukostnader
  • Hyreskostnader
  • Personalkostnader
  • Marknadsföring
  • Övriga kostnader

När intäkterna och kostnaderna har sammanställts blir det också enkelt att beräkna det förväntade resultatet för verksamheten.

 

Resultatbudget – exempel

Anna driver ett företag som säljer skönhetsprodukter. Inför räkenskapsåret 2023 förväntar hon sig försäljningsintäkter på 1 000 000 kronor. Hon räknar med att hennes kostnader kommer uppgå till 800 000 kronor och fördelas enligt följande:

  • Produktions- och varukostnader = 250 000 kr
  • Hyreskostnader = 100 000 kr
  • Personalkostnader = 150 000 kr
  • Marknadsföring = 300 000 kr

Hennes förväntade resultatet för räkenskapsåret är således 200 000 kr (1 000 000 kr – 800 000 kr).

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.