Vad är reskontra?

Reskontra är en del av ett företags bokföring. I reskontran återfinns exempelvis information om företagets leverantörer, kunder och anställda.

Mer om reskontra

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Måste man ha en reskontra?

Att upprätta en reskontra är inte lagstadgat i exempelvis bokföringslagen. Företag kan således välja om de vill använda sig av en reskontra eller inte. Många väljer däremot att upprätta en reskontra då det underlättar den löpande bokföringen.  

 

Vilka uppgifter finns i reskontran?

En reskontra kan liknas vid ett register eller en databas innehållandes detaljerad information om ett företags leverantörer, kunder och anställda. Här sparar man även betalningar, påminnelser, fakturor och andra liknande uppgifter som berör specifika leverantörer, kunder och anställda. Reskontran ger således en god överblick och underlättar samtidigt bokföringen då den används som underlag.

 

Olika typer av reskontror

De reskontrorna som brukar användas kallas för:

  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Övriga reskontror

 

Kundreskontra

Kundreskontran innehåller information om företagets kunder. Detta inkluderar exempelvis kontaktperson, organisationsnummer och adress. När en kund betalar sin faktura registreras även detta i kundreskontran, vilket gör det enkelt att överblicka alla transaktioner.

 

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran innehåller samma uppgifter och fungerar på samma sätt som kundreskontran, med enda skillnaden att informationen berör företagets leverantörer.

 

Övriga reskontror

Trots att kund- och leverantörsreskontra är vanligast förekommande kan det användas reskontror för exempelvis anläggningstillgångar.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.