Vad är reavinst?

Reavinst, eller realisationsvinst som är det fullständiga namnet, är en term som används för att beskriva den kapitalvinst som uppstått i samband med en försäljning av en tillgång.

Mer om reavinst

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När ska man betala reavinstskatt?

Den som säljer ett värdepapper, en fastighet eller någon annan tillgång, måste betala skatt på det belopp som utgör vinsten. Denna skatt kallas för reavinstskatt eller kapitalvinstskatt och är generellt sett skattepliktig till 100 procent. Vinsten ska redovisas på inkomstdeklarationen.

 

Hur beräknar man reavinsten?

För att beräkna reavinsten subtraherar man inköpspriset från försäljningspriset:

Försäljningspris – Inköpspris = Reavinst

Skattesatsen för reavinst kan förändras med tiden. Det gäller därför att man alltid tar reda på vilken rådande skattesats som gäller. För tillfället är skattesatsen för reavinst 30 procent. Det finns dock en del undantag, exempelvis vid försäljning av privatbostäder, där skattesatsen istället är 22 procent.

Exempel

Låt säga att du sålt ett värdepapper för 100 000 kronor. Anskaffningsvärdet, det vill säga inköpspriset, för detta värdepapper var 70 000 kronor. Reavinsten beräknas då enligt följande:

100 000 kronor – 70 000 kronor = 30 000 kr i reavinst

Om skattesatsen är 30 procent innebär det att man måste betala 9 000 kronor i skatt:

30 000 kronor x 0,3 = 9 000 kronor

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.