Vad är realkapital?

Realkapital är ett begrepp som används för att beskriva de produktionsmedel som krävs för att producera en produkt. Till produktionsmedel hör exempelvis fabriker, maskiner och verktyg.

Mer om realkapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Produktionsfaktorer för företag

Företag som tillverkar och säljer produkter är i behov av olika former av resurser och medel för att kunna ta fram sina varor. De medel och resurser som är avgörande för ett företags tillverkning brukar kallas för produktionsfaktorer.

 

Olika typer av produktionsfaktorer

Produktionsfaktorerna delas vanligtvis in i olika kategorier eller huvudgrupper:

  • Arbetskraft – Detta innefattar exempelvis de personer som utför det fysiska arbetet, men även den kunskap och kompetens som krävs för att tillverka produkterna i fråga.
  • Material – Detta innefattar exempelvis de råvaror och naturtillgångar som behövs vid tillverkningen.
  • Realkapital – Detta innefattar exempelvis verktyg, maskiner och alla andra fysiska tillgångar som krävs för att tillverka produkterna i fråga.

Utöver ovanstående faktorer brukar man ibland räkna finansiella och immateriella tillgångar som produktionsfaktorer.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.