Vad är ett räkenskapsår?

Ett räkenskapsår innefattar den period som en juridisk person ska bokföra sina affärshändelser och upprätta en årsredovisning och ett bokslut. Normalt sett innefattar ett räkenskapsår 12 månader, men i undantagsfall kan det vara både längre och kortare.

Mer om räkenskapsår

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Perioden som räkenskaperna gäller för

Den som bedriver en näringsverksamhet är tvungen att bokföra sina affärshändelser i en grundbok och huvudbok. Till affärshändelser hör samtliga transaktioner som påverkar företagets resultat, tillgångar, skulder och egna kapital.

Den period som företaget ska bokföra sina affärshändelser kallas för räkenskapsår. Ett räkenskapsår följer många gånger det vanliga kalenderåret och innefattar en period om 12 månader. I vissa fall kan räkenskapsåret vara kortare eller längre. Som längst kan det dock sträcka sig över 18 månader.

Dagen då räkenskapsåret avslutas kallas för balansdag. I samband med att ett företag avslutar ett räkenskapsår måste de upprätta ett så kallat bokslut. Bokslutet innehåller en sammanställning av företagets löpande bokföring under året. Syftet med bokslutet är att få en bättre uppfattning om hur det har gått för företaget och vilka förutsättningar som finns inför det kommande året.

 

Räkenskapsår som inte följer kalenderåret

I regel följer räkenskapsåret kalenderåret. Gör det inte detta kallas det för ett brutet räkenskapsår. Aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar eller handelsbolag med enbart juridiska delägare är tillåtna att tillämpa brutna räkenskapsår.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.