Vad är en passiv näringsverksamhet?

Enskilda firmor samt handels- och kommanditbolag kan bedrivas som passiv näringsverksamhet. Om näringsidkaren inte arbetar i verksamheten betraktas den vanligtvis som passiv, med vissa undantag.

Mer om passiva näringsverksamheter

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad definierar en passiv näringsverksamhet?

En näringsverksamhet som drivs med företagsformen enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan vara aktiv eller passiv. Generellt sett brukar verksamheten klassas som passiv om näringsidkaren inte arbetar i verksamheten, alternativt om arbetsinsatsen understiger 500–600 timmar per år.

 

Vad är det för skillnad på en aktiv och passiv näringsverksamhet?

I en aktiv näringsverksamhet betalar näringsidkaren egenavgifter, vilket bland annat innebär att inkomsten ger både pensionsrätt och andra förmåner. I en passiv näringsverksamhet betalar näringsidkaren istället löneskatt, vilken är mindre än egenavgifterna. För närvarande ligger egenavgifterna på 29 procent medan löneskatten ligger på 24,26 procent. Notera däremot att detta kan komma att ändras med tiden.

Det som huvudsakligen skiljer aktiva och passiva näringsverksamheter är således skatterna.


Relaterade ord: Aktiv näringsverksamhet, Enskild firma, Företagsform, Handelsbolag, Kommanditbolag, Näringsidkare, Näringsverksamhet


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.