Vad är omsättningstillgångar?

I ett företag finns det olika typer av tillgångar. Med omsättningstillgångar avses tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Varulager och kundfordringar är två exempel på omsättningstillgångar.

Mer om omsättningstillgångar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Tillgångar som säljs eller förbrukas

Med omsättningstillgångar avses tillgångar, i ett företag, som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Denna typ av tillgångar används för att täcka de löpande kostnaderna som uppkommer i den dagliga verksamheten.

 

Exempel på omsättningstillgångar

  • Likvida medel
  • Råvaror
  • Lagervaror
  • Kortvariga placeringar
  • Fordringar

 

Motsatsen till omsättningstillgångar

De tillgångar som inte är omsättningstillgångar brukar kallas för anläggningstillgångar. Denna typ av tillgångar är tänkta att användas under en längre period.

 

Hur bokförs omsättningstillgångar?

Samtliga omsättningstillgångar redovisas som debetposter i ett företags balansräkning. De delas vanligtvis upp i två kategorier: omsättningstillgångar I, som avser likvida medel samt kundfordringar, respektive omsättningstillgångar II, som avser varulager.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.