Vad menas med omsättning?

Med omsättning avses ett företags totala försäljningsintäkter under en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år.

Mer om omsättning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Är omsättning och intäkter samma sak?

Med omsättning avses de totala intäkterna som kommer från ett företags försäljning av produkter och tjänster. Man skulle därför kunna säga att omsättning och intäkter avser samma sak.

 

Vad är skillnaden på vinst och omsättning?

Omsättningen bör däremot inte blandas ihop med vinst. För att få fram ett företags vinst måste man nämligen subtrahera kostnaderna från försäljningsintäkterna.  

 

Hur räknar man ut ett företags omsättning?

Enligt den svenska bokföringslagen måste samtliga affärshändelser bokföras och sammanställas i ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Det som ska anges i bokföringen är företagets nettoomsättning, vilken utgörs av försäljningsintäkter med avdrag för rabatter, moms och andra eventuella skatter.

Genom att summera de konton som kan härröras till företagets försäljning av produkter och tjänster får man således fram företagets nettoomsättning, vilket brukar vara det man syftar på när man pratar om ett företags omsättning. Nettoomsättningen går att hitta i bokslutets resultaträkning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.