Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva ett avdrag som görs när man ska räkna ut kapitalvinsten i samband med en försäljning av värdepapper, exempelvis aktier och fonder, och fastigheter.

Mer om omkostnadsbelopp

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När används omkostnadsbelopp?

Den som gör en kapitalvinst i samband med en värdepappers- eller bostadsförsäljning, måste redovisa detta i sin inkomstdeklaration. Detta eftersom kapitalvinsten ska beskattas. För att beskattningsunderlaget ska bli korrekt måste man däremot dra av omkostnadsbeloppet från vinsten.

 

Hur beräknar man omkostnadsbeloppet för fastigheter?

Omkostnadsbeloppet utgörs dels av det inköpspris man haft för sin bostad, men även de förbättringsarbeten som utförts under tiden som man ägt bostaden.

Låt säga att du köpt en bostad för 1 000 000 kronor och genomfört renoveringar till en kostnad av 500 000 kronor. Det innebär således att ditt omkostnadsbelopp är 1 500 000 kronor.

 

Hur beräknar man omkostnadsbeloppet för värdepapper?

När det kommer till värdepapper som aktier och fonder utgörs omkostnadsbeloppet av den genomsnittliga summan av det man betalar för sina aktier eller fonder. Utöver anskaffningsvärdet inkluderas även händelser som kan ha inträffat under tiden som man ägt värdepappret, däribland nyemissioner och aktiesplittar.

Den som har värdepapper i ett så kallat investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas årligen och behöver därför inte beräkna något omkostnadsbelopp eller redovisa någon kapitalvinst eller förlust på inkomstdeklarationen.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.