Vad är nominellt värde?

Nominellt värde är ett begrepp som kan användas i flera sammanhang. Det innebär att ordets innebörd kan variera. När man pratar om nominellt värde i allmänhet avser det vanligtvis ett aktuellt pris, exempelvis för en produkt, utan hänsyn till inflation. Nominellt värde används även inom aktiehandel, där det avser aktiens ursprungsvärde.

Mer om nominellt värde

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Nominellt värde i olika sammanhang

Begreppet nominellt värde kan innebära olika saker i olika sammanhang. För att få en bättre förståelse för detta begrepp gäller det således att titta närmare på de olika sammanhangen där det används:

 

Nominellt värde i bokföring

När man pratar om nominella värden i näringslivet syftar man vanligtvis på ett aktuellt pris för någonting, utan att ta hänsyn till inflation och andra värdeförändringar. Det förekommer exempelvis när ett företag ska bokföra utlägg, traktamenten eller kostnadsersättningar där utbetalningen ska motsvara det ursprungliga beloppet.

 

Nominellt värde för aktier

Begreppet nominellt värde förekommer även inom aktiebolag och aktiehandel. I detta sammanhang avses aktiens ursprungliga värde, vanligtvis vid den tid som företaget grundades eller vid den tid som man köpt aktier i ett börsnoterat bolag.

För att beräkna en akties nominella värde kan man dela det totala aktiekapitalet med antal aktier.

 

Nominellt värde för obligationer

När man pratar om nominella värden för obligationer avses det belopp som har betalats ut till obligationsinnehavaren på förfallodagen. Sysslar man med obligationshandel kommer man därför märka att obligationens nominella värde och pris inte är detsamma. Det beror på att priset ständigt förändras baserat på den aktuella räntan.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.