Vad är nettoomsättning?

Nettoomsättning är ett företags försäljningsintäkter efter avdrag för eventuella rabatter respektive moms och andra skatter.

Mer om nettoomsättning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur räknar man ut nettoomsättningen?

Ett företags nettoomsättning utgörs av intäkter från sålda varor och tjänster, med avdrag för eventuella rabatter, moms och annan skatt som är kopplad till försäljningen. Intäkter som inte härrör från försäljningen, exempelvis medlemsavgifter, gåvor, bidrag eller andra rörelseintäkter, ingår inte i nettoomsättningen.

 

Vad är skillnaden mellan omsättning och nettoomsättning?

Omsättningen utgörs av ett företags totala intäkter under ett räkenskapsår, medan nettoomsättningen består av försäljningsintäkter från den normala verksamheten, efter avdrag för rabatter, moms och skatter.

 

Är nettoomsättning detsamma som vinst?

Nej, nettoomsättningen är inte samma som vinst eftersom utgifter ej räknas bort från omsättningen.

 

Varför är nettoomsättningen viktig?

Eftersom nettoomsättningen visar ett företags försäljningsintäkter under en specifik period, vanligtvis ett räkenskapsår, fungerar den som ett lönsamhets- och prestationsmått. Ju högre nettoomsättning, desto mer produkter eller tjänster har företaget sålt.

Med anledning av detta är nettoomsättningen ett viktigt nyckeltal att analysera i samband med bokslut. Det kan också vara ett bra jämförelsetal för att mäta företagets prestationer gentemot andra bolag som är verksamma inom samma bransch.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.