Vad är en näringsverksamhet?

En näringsverksamhet är en ekonomisk verksamhet som drivs av en näringsidkare, det vill säga en fysisk eller juridisk person.

Mer om näringsverksamheter

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad räknas som en näringsverksamhet?

För att en verksamhet ska klassas som en näringsverksamhet måste tre krav uppfyllda:

  • Verksamheten ska vara självständig
  • Verksamheten ska ha ett uttalat vinstsyfte
  • Verksamheten ska vara varaktig

Att verksamheten ska vara självständig innebär att den ska bedrivas som en egen verksamhet. Med andra ord ska den som driver verksamheten inte vara anställd. Vinstsyftet avser att verksamheten ska drivas med vinst om än det inte alltid uppfylls i praktiken och med varaktighet menas att verksamheten ska bedrivas under en längre tid.

Om inte samtliga av dessa krav uppfylls räknas det inte som en näringsverksamhet. Då kan det istället vara tal om en hobbyverksamhet eller en uppdragsinkomst.  

 

Aktiv eller passiv näringsverksamhet?

En näringsverksamhet kan även anses vara aktiv eller passiv. Generellt sett anses en verksamhet vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst 500–600 timmar under ett år. Understiger näringsidkarens arbetsinsats detta timantal anses i regel näringsverksamheten vara passiv.

Huruvida verksamheten anses vara aktiv eller passiv påverkar näringsidkarens egenavgifter och löneskatt.

 

Olika företagsformer

Den som ska bedriva en näringsverksamhet måste starta ett företag. Något som kan ske i olika företagsformer. De vanligaste formerna inkluderar:

  • Aktiebolag
  • Enskild firma
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Ekonomisk förening

Beroende på vilken företagsform man väljer att bedriva sin verksamhet i kan man omfattas av olika rättigheter, skyldigheter, lagar och skatter.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.