Vad är en näringsidkare?

En näringsidkare är någon, en fysisk eller juridisk person, som driver en näringsverksamhet.

Mer om näringsidkare

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Ett annat ord för företagare

Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet. För att en verksamhet ska klassas som näringsverksamhet krävs det att tre krav är uppfyllda:

  1. Att den bedrivs självständigt
  2. Att det finns ett uttalat vinstsyfte
  3. Att den ska vara varaktig

Den som bedriver denna typ av verksamhet kallas för näringsidkare. Eftersom en näringsidkare måste registrera en enskild firma, ett aktie-, handels- eller kommanditbolag för sin näringsverksamhet, kan man säga att det är ett mer vardagligt ord för att beskriva en företagare.

Vare sig näringsidkaren är en fysisk eller juridisk person har den möjlighet att ingå avtal, förvärva rättigheter,  äga tillgångar och dra på sig skulder. Därutöver måste näringsidkaren alltid följa de lagar och regler som finns.

 

Olika typer av näringsidkare

Den som bedriver en enskild firma gör det i egenskap av en fysisk person och brukar kallas för enskild näringsidkare. Det innebär bland annat att personen som driver företaget är personligt ansvarig för samtliga skulder och andra åtaganden som finns i verksamheten.

Ett aktiebolag anses vara en juridisk person. Det innebär således att företaget har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Generellt sett är ägarna i denna typ av verksamheter därför inte personligt ansvariga för eventuella skulder och åtaganden, om än det finns vissa undantag.


Relaterade ord: Aktiebolag, Enskild firma, Företagsform, Handelsbolag, Juridisk person, Kommanditbolag, Näringsverksamhet, Tillgångar


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.