Vad är moms?

Moms, eller mervärdesskatt som är det fullständiga namnet, är en skatt som tas ut vid köp av produkter och tjänster. För privatpersoner är momsen vanligtvis inräknad i priset, vilket medför att man inte tänker på det särskilt mycket, till skillnad från näringsidkare, som är tvungna att deklarera och betala moms.

Mer om moms

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Moms för privatpersoner

Vid köp av produkter och tjänster betalas en särskild skatt som i vardagligt tal kallas för moms. När privatpersoner köper produkter och tjänster är momsen vanligtvis inkluderad i priset. Det innebär att företaget som man handlar ifrån ansvarar för att deklarera och betala in momsen.

 

Momspliktig verksamhet

Den som bedriver en näringsverksamhet där försäljningen överstiger 80 000 kronor per år exklusive moms anses vara momspliktig, vilket innebär att man måste registrera företaget för moms hos Skatteverket.

Om näringsidkaren tror att försäljningen kommer att understiga 80 000 kronor under det första verksamhets-/beskattningsåret, omfattas verksamheten av momsbefrielse, vilket innebär att man inte registrera sig för moms. Befrielsen är däremot frivillig. Man har således möjlighet att registrera sig för moms trots att man inte kommer upp i beloppsgränsen.

Det är viktigt att veta att beloppsgränsen för momspliktig försäljning kan ändras med tiden. Likaså kan andra lagar och bestämmelser ändras. Det gäller därför att alltid kontrollera vad som gäller vid det aktuella tillfället.

 

Olika momssatser

Beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som säljs kan olika momssatser tillämpas. Det finns tre olika momssatser:

  • 6 procent
  • 12 procent
  • 25 procent

På vilka produkter och tjänster är det 6 procent moms?

6 procent moms tillämpas exempelvis vid försäljning av buss-, taxi-, flyg- och tågresor samt vid försäljning av konsertbiljetter, tidningar och böcker.

På vilka produkter och tjänster är det 12 procent moms?

12 procent moms tillämpas exempelvis vid försäljning av hotellnätter, konstverk, livsmedel samt restaurangbesök.

På vilka produkter och tjänster är det 25 procent moms?

25 procent moms tillämpas på de allra flesta produkter och tjänster som säljs. Möbler och inredning, kläder och renoveringar är bara några exempel som har denna momssats.

Det bör däremot tilläggas att det finns vissa undantag samt en del produkter och tjänster som inte är momspliktiga. Sjukvård, skolverksamheter samt bank- och försäkringstjänster är några exempel på momsbefriade verksamheter.

 

Ingående moms

När ett företag köper produkter eller tjänster kallas det för ingående moms. Eftersom denna momssumma kvittas mot den utgående momsen i skattedeklarationen och återfås av staten utgör den ingen kostnad för näringsverksamheter.

 

Utgående moms

När ett företag säljer produkter eller tjänster lägger de på aktuell momssats på sina produkter eller tjänster.

 

Betala eller få tillbaka moms

Såväl den ingående som utgående momsen ska redovisas i skattedeklarationen. Om den ingående momsen överstiger den utgående momsen kommer företaget att få tillbaka mellanskillnaden av staten, vilket kallas för skatteåterbäring. Uppstår det motsatta måste man istället betala in mellanskillnaden, vilket kallas för rest- eller kvarskatt.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.