Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring innebär i korta drag att affärshändelser ska bokföras i kronologisk ordning och senast vid en viss tidpunkt. Kontanta in- och utbetalningar ska i regel bokföras senast påföljande arbetsdag medan övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Mer om löpande bokföring

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Bokföring – ett lagkrav

I enlighet med bokföringslagen är samtliga näringsverksamheter, oavsett företagsform, tvungna att bokföra sina affärshändelser i en grundbok och huvudbok.

Med affärshändelser avses samtliga transaktioner som kan påverka ett företags resultat, tillgångar, skulder och eget kapital. Till dessa händelser ska det även finnas så kallade verifikationer, vilket i korta drag är ett bevis för att transaktionen har ägt rum. Det kan exempelvis handla om ett kvitto eller en faktura.

 

Affärshändelser ska bokföras löpande

I redovisningssammanhang pratar man om löpande bokföring, vilket innebär att affärshändelser ska registreras löpande, i kronologisk ordning. Huvudregeln är att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag medan övriga affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt.

 

Olika sätt att sköta den löpande bokföringen

Den löpande bokföringen kan ske på två olika sätt: i enlighet med kontant- eller fakturametoden.

Kontantmetoden innebär i korta drag att affärshändelserna bokförs när man betalar eller får in pengar till företaget.

Fakturametoden innebär att affärshändelserna bokförs vid två separata tillfällen, när fakturan utfärdas av leverantören eller tas emot av kunden och när fakturan betalas in. Denna metod används huvudsakligen av större företag med en omsättning över 3 miljoner kronor.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.