Vad menas med lönsamhet?

Lönsamhet används vanligtvis för att beskriva ett företag som går med vinst. Med andra ord ett företag som har större intäkter än kostnader.

Mer om lönsamhet

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varför är lönsamhet viktigt?

Med lönsamhet avses vinsten som ett företag gör. De flesta näringsverksamheter har som målsättning att gå med vinst så snabbt som möjligt, då det på sikt är utmanande att driva en verksamhet som går med förlust. För att en förlusttyngd verksamhet ska kunna överleva under en längre period krävs det vanligtvis att man får in kapital via externa investerare eller lån.

 

Hur mäter man lönsamhet?

Det allra enklaste sättet att räkna ut ett företags lönsamhet är att subtrahera kostnaderna från intäkterna. Genom att göra detta får man nämligen fram företagets resultat. Positiva siffror indikerar företagets vinst, medan negativa siffror indikerar företagets förlist.

Utöver detta finns det även andra nyckeltal som kan vara viktiga att hålla koll på för att bilda sig en bättre uppfattning om ett företags lönsamhet. Dessa nyckeltal inkluderar exempelvis:

Även balans- och resultaträkningar kan vara hjälpsamma för att få en bättre uppfattning om ett företags ekonomiska mående.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.