Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget upprättas vanligtvis i början av ett räkenskapsår eller i början av en månad. Budgeteten innehåller de likvida medel som finns vid uppförandet samt kommande in- och utbetalningar. Syftet är att få en bättre uppfattning av ett företags kassaflöde och säkerställa att man har tillräckligt med likvida medel för att täcka utgifterna.

Mer om likviditetsbudget

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Likvida medel är viktiga för betalningsförmågan

Ett företags likvida medel, det vill säga pengar som finns i företagets kassa och konton, är viktiga för att täcka de löpande kostnader som uppstår i den dagliga verksamheten. Till dessa kostnader hör exempelvis kostnader och löner. Om likviditeten inte är tillräcklig för att täcka de kortfristiga kostnaderna riskerar företaget att hamna på obestånd och i värsta fall gå i konkurs.

 

Önskvärd kassalikviditet för att täcka kostnaderna

Som företag bör man alltid sträva efter att ha en kassalikviditet om minst 100 procent. Det innebär nämligen att man har tillräckligt med likvida medel för att täcka samtliga kortfristiga skulder.

 

Större överblick och kontroll med en likviditetsbudget

För att få en bättre överblick av företagets likvida medel kan man upprätta en likviditetsbudget, vilket vanligtvis görs i början av ett räkenskapsår. Denna typ av budget kan hjälpa företaget att överblicka sin betalningsförmåga samt planera verksamheten på ett bättre sätt.

 

Hur gör man en likviditetsbudget?

När man ska upprätta en likviditetsbudget börjar man med att fylla i de likvida medel som finns vid räkenskapsårets start, vilket brukar kallas för ingående behållning. Därefter adderar man de pengar som beräknas komma in under perioden. Från den summan subtraherar man sedan de pengar som man räknar med att betala ut.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.