Vad är likviditet?

Likviditet är ett begrepp som används för att beskriva ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Ju mer likvida medel ett företag har, desto bättre är likviditeten.

Mer om likviditet

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varför är likviditeten viktig?

Likviditet är ett ekonomiskt nyckeltal som syftar till att mäta ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Det vill säga förmågan att betala de utgifter som krävs för att bedriva den dagliga verksamheten. Företag som har en låg likviditet kan få svårigheter att betala sina räkningar och riskerar således att försättas i konkurs. Att ha en god likviditet är därför viktigt för ett företags fortlevnad.

De företag som har en låg likviditet brukar benämnas som illikvida, medan verksamheter som har gott om likvida medel och därav goda möjligheter att kunna betala sina kortfristiga skulder, brukar kallas för likvida.

 

Hur beräknar man likviditet?

När man pratar om likviditet syftar man vanligtvis på kassalikviditet. Detta nyckeltal beskriver nämligen ett företags likvida medel i förhållande till dess kortfristiga skulder och ger således en rättvis bild av betalningsförmågan.

För att beräkna kassalikviditet används följande formel:

Omsättningstillgångar (exklusive varulager och pågående arbeten) ÷ Kortfristiga skulder = kassalikviditet

 

Vad bör likviditeten vara i ett företag?

En tumregel är att likviditeten bör vara minst 100 procent. Det innebär nämligen att man har möjlighet att betala de kortfristiga skulderna med sina egna likvida medel.

 

Få bättre överblick med en likviditetsbudget

För att få en bättre överblick av företagets likvida medel kan man upprätta en likviditetsbudget, vilket vanligtvis görs i början av ett räkenskapsår. Denna typ av budget kan hjälpa företaget att överblicka sin betalningsförmåga samt planera verksamheten på ett bättre sätt.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.