Vad menas med likvidation?

Likvidation är ett sätt att avsluta ett aktiebolag. En likvidation kan antingen vara frivillig eller tvingande. Beslut om en frivillig likvidation tas av ett företags styrelse i samband med en bolagsstämma, medan beslut om en tvångslikvidation tas av Bolagsverket eller en allmän domstol.

Mer om likvidation

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad händer vid en likvidation?

Ett aktiebolag som hamnat på obestånd kan upplösas genom en likvidation. Om det är företagets styrelse som beslutat om likvidationen ska detta anmälas till Bolagsverket, som då tillsätter en så kallad likvidator.

Likvidatorn ersätter såväl företagets styrelse som VD och har bland annat till uppgift att sälja tillräckligt med tillgångar för att betala av bolagets skulder. När likvidatorn anser sig vara färdig med sitt uppdrag ska denne sammanställa en slutredovisning där samtliga åtgärder och resultat ska framgå.

 

Hur lång tid tar en likvidation?

För de aktiebolag som avvecklas genom en frivillig likvidation tar det vanligtvis sju månader. Det finns däremot omständigheter som kan göra att det tar längre eller kortare tid än så.

 

Vad är skillnaden mellan en frivillig likvidation och tvångslikvidation?

Likvidationsprocessen är i mångt och mycket densamma oavsett om likvidationen är frivillig eller tvingande. Det som huvudsakligen skiljer dem åt är att en frivillig likvidation beslutas av företagets styrelse, medan en tvingande likvidation beslutas av Bolagsverket eller en allmän domstol.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.