Vad är likvida medel?

Med likvida medel menas tillgångar i ett företag som kan användas direkt. Framförallt syftar man på tillgångar i form av pengar, men i vissa fall kan även kundfordringar räknas som likvida medel.

Mer om likvida medel

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad räknas som likvida medel?

Inom näringslivet avser likvida medel huvudsakligen pengar som finns i ett företags kassa samt bankkonto. I vissa fall kan även kundfordringar anses vara likvida medel. Tillgångar som aktier, fonder och obligationer räknas inte som likvida medel.

 

Varför är likvida medel ett viktigt nyckeltal?

Likvida medel i form av pengar är viktiga för ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Det är nämligen dessa som används för att betala fakturor, löner och andra kostnader som kan uppkomma i den dagliga verksamheten. Likvida medel kan också användas för att göra investeringar som hjälper företaget att växa och expandera.

 

Företag kan upprätta en likviditetsbudget

Det är inte ovanligt att företag upprättar en så kallad likviditetsbudget. Denna budget upprättas vanligtvis i början av ett räkenskapsår och innehåller alla kommande in- och utbetalningar, vilket gör att man får en god överblick av betalningsförmågan och därav kan planera det stundande räkenskapsåret på ett bättre sätt.

I samband med att man upprättar en likviditetsbudget fyller man bland annat i den ingående behållningen, vilket är en annan term för likvida medel. Det anger hur mycket pengar företaget har vid budgetens uppförande.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.