Vad är LIFO?

LIFO är en metod som används vid varulagervärderingar. Det är en förkortning från engelskans last in first out och innebär att den varan som kom in sist ska förbrukas först.

Mer om LIFO

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur fungerar LIFO-metoden?

När ett varulager ska inventeras och värderas kan man använda sig av olika värderingsprinciper, varav LIFO är en av dem. LIFO-metoden innebär att de produkter och varor som köpts in sist ska lämna lagret först.

Generellt sett används LIFO-metoden väldigt sällan i Sverige. Istället använder sig många svenska företag av andra lagervärderingsprinciper som FIFO.

 

Vad är skillnaden på LIFO och FIFO?

När LIFO-metoden tillämpas för lagervärderingen lämnar de produkter som senast köpts in lagret först. När FIFO-metoden används sker det motsatta. Med andra ord lämnar de varor som köpts in först också lagret först. Det innebär således att man kan anta att de produkter som finns i lagret vid räkenskapsårets slut är de som senast köptes in.

 

LVP – ytterligare en värderingsprincip  

När varken LIFO eller FIFO-metoden tillämpas kan den så kallade LVP-principen användas. Det innebär att varulagret värderas till antingen anskaffningsvärdet eller det faktiska värdet, beroende på vad som är lägst.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.