Vad är en kundfordran?

När ett företag har levererat en produkt eller utfört en tjänst men inte fått betalt för detta, uppkommer en kundfordran. Fordran kvarstår till dess att kunden har betalat.

Mer om kundfordringar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur uppstår en kundfordran?

De flesta företag erbjuder sina kunder att betala med faktura, oavsett om beställaren är en privatperson eller ett annat företag. Detta kan således innebära att företaget levererar en produkt eller utför en tjänst innan de fått betalt av beställaren. Och det är alltså vid dessa tillfällen som det uppstår kundfordringar. Fordringen kvarstår till dess att beställaren har betalt sin faktura.

 

Hur bokför man en kundfordran?

I enlighet med den svenska bokföringslagen måste samtliga affärshändelser bokföras. Beroende på om man tillämpar fakturerings- eller kontantmetoden kan bokföringen ske på olika sätt.

Används faktureringsmetoden bokförs kundfordringar vid två tillfällen – i samband med att fakturorna skapas och betalas in. Om kontantmetoden tillämpas bokförs istället kundfordringar när bokslutet upprättas.   

Företag som har många kunder kan ha svårt att hålla koll på alla sina fordringar. För att få en bättre överblick av sina kundfordringar har de möjlighet att upprätta en kundreskontra. Reskontran kan ses som ett kompletterande register till bokföringen då den innehåller kontakt- och fakturauppgifter till varje enskild kund.  

 

Vad händer om en kund inte betalar sin faktura?

Tyvärr händer det ibland att kunder inte betalar sina fakturor. När detta inträffar innebär det att kundfordran blir till en kundförlust. Kundförluster kan antingen vara befarade eller konstaterade.

En befarad kundförlust innebär att förfallodatumet för en faktura passerat och företaget misstänker att de inte kommer få betalt av kunden. En konstaterad kundförlust innebär att företaget bedömer att de med största sannolikhet inte kommer att få betalt av kunden. Denna bedömning kan exempelvis göras om en företagskund har gått i konkurs.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.