Vad är en kontoplan?

Kontoplan är ett begrepp som används inom bokföring. Det är kort och gott en förteckning över alla de konton som ett företag använder i sin bokföring. De allra flesta företag använder sig av en standardiserad kontoplan som kallas för BAS.

Mer om kontoplaner

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Näringsverksamheter är bokföringsskyldiga

I enlighet med bokföringslagen måste den som bedriver en näringsverksamhet löpande bokföra sina affärshändelser. Med affärshändelser menas ekonomiska transaktioner som påverkar företagets tillgångar och resultat. Transaktionerna ska bokföras löpande, i kronologisk ordning, i en grundbok respektive huvudbok. Bokföringen ska ske enligt praxis, på ett sådant sätt att man får en god överblick av verksamhetens ekonomiska ställning och resultat.

 

Förteckning över konton i bokföringen

Olika affärshändelser ska bokföras på olika konton. Kundfordringar ska exempelvis registreras på ett konto för kundfordringar, medan samtliga inbetalningar till bankkonton ska registreras på ett adekvat konto för just detta.

En kontoplan är i korta drag en förteckning av alla konton som ett företag använder i sin bokföring.

 

BAS – en standardiserad kontoplan

De flesta företag, oavsett företagsform, använder sig av en standardiserad kontoplan som kallas för BAS. Denna kontoplan utgörs av konton och kontoindelningar som bland annat är anpassade till årsredovisningslagen samt Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter.

BAS-kontoplanen utgörs av en stor mängd konton som delas in i olika klasser beroende på vilken typ av transaktioner de innefattar:

  • Kontoklass 1 = tillgångar
  • Kontoklass 2 = skulder
  • Kontoklass 3 = intäkter
  • Kontoklass 4–8 = kostnader

Kontona har i sin tur fyra siffror som alla har en innebörd:

 

  • Den första siffran visar kontoklassen
  • Den första plus den andra visar kontogruppen
  • De fyra siffrorna tillsammans visar kontot
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.