Vad är kontering?

Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget. Med andra ord att man för in kostnader och intäkter på olika konton.

Mer om kontering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Företag är bokföringsskyldiga

I enlighet med bokföringslagen är samtliga näringsverksamheter tvungen att bokföra sina affärshändelser. När intäkter och kostnader bokförs brukar detta kallas för kontering. Med andra ord innebär det att man för in företagets intäkter och kostnader på olika konton.

 

Vilka konton används vid kontering?

Vid kontering används vanligtvis tre olika konton:

  • Bankkonto
  • Momskonto
  • Underkonto för det som köps eller säljs

De flesta företag har en färdig lista med bokföringskonton, vilka tillhör en så kallad kontoplan. Denna plan utgår ofta från det som brukar kallas för en BAS-kontoplan, om än företag har möjlighet att skapa egna konton som är anpassade för verksamheten.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.