Vad är kontantmetoden?

Kontantmetoden är en förenklad bokföringsmetod som används av enskilda näringsidkare och mindre företag som omsätter mindre än tre miljoner kronor årligen. Denna metod brukar även kallas för bokslutsmetoden och innebär i praktiken att inkomster och utgifter bokförs i samband med in- och utbetalningar.

Mer om kontantmetoden

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vem kan tillämpa kontantmetoden?

Denna bokföringsmetod används huvudsakligen av enskilda näringsidkare, men kan även användas av aktiebolag och andra verksamheter som har en årlig nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor. Företag som endast har ett fåtal transaktioner per räkenskapsår kan också tillämpa kontantmetoden.

 

Vad är alternativet till kontantmetoden?

Företag som översätter över tre miljoner kronor per år måste tillämpa en bokföringsmetod som kallas för fakturametoden.

 

Vad är skillnaden mellan fakturametoden och kontantmetoden?

När fakturametoden tillämpas ska affärshändelserna bokföras på följande sätt (det motsatta gäller när man skickar en faktura):

  • Företaget erhåller en faktura
  • Företaget bokför att de fått en faktura och har en skuld
  • Företaget betalar fakturan
  • Företaget bokför att de betalat fakturan

När kontantmetoden tillämpas ska utgifter och inkomster endast bokföras i samband med betalningstillfället. Med andra ord slipper man således bokföra att man har fått en faktura som ska betalas (leverantörsskulder) eller att man har ställt ut en faktura som man förväntar sig att få betalt för (kundfordringar). Bokföring enligt kontantmetoden brukar därför ses som en enklare version av löpande bokföring.

 

Hur ska momsen redovisas med kontantmetoden?

När kontantmetoden tillämpas gäller samma princip för momsredovisningen. Det vill säga att momsen redovisas vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Skulle det finnas fakturor som är obetalda vid räkenskapsårets slut ska dessa redovisas i samband med bokslutet.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.