Vad är en koncern?

En koncern utgörs av en konstellation av bolag som är förenade genom ägande. De består vanligtvis av ett moderbolag, som sedermera äger aktier och har inflytande över andra företag. Dessa brukar kallas för dotterbolag.

Mer om koncerner

För dig som önskar mer djupgående information:

 

En konstellation av företag

En koncern består av så kallade moder- och dotterbolag. Det företag som har mer än hälften av rösterna i ett annat bolag kallas för moderbolag. Det sistnämnda kallas för dotterbolag. Rösterna behöver inte nödvändigtvis utgöras av röstmajoritet, utan kan även uppnås genom ett avtal eller liknande.

Moderbolaget kan äga och ha inflytande över fler än ett dotterbolag, vilka tillsammans bildar en koncern. En koncern kan endast skapas av juridiska personer såsom aktiebolag. Ekonomiska föreningar kan vara en moder i en koncern och kallas då för moderförening. Föreningar kan däremot inte agera dotterbolag.

 

Varför bildar man en koncern?

Det finns många potentiella anledningar till att juridiska personer väljer att skapa en koncern. Dels kan man genom det förenade ägandet dra nytta av diverse synergieffekter mellan företagen. Man har även möjlighet att göra så kallade koncernbidrag, vilket syftar till att utjämna resultatskillnader, det vill säga utjämna vinster och förluster om en del företag inom koncernen går med vinst och andra med förlust. Detta är vanligtvis fördelaktigt ur ett skatteperspektiv.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.