Vad menas med kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Mer om kassalikviditet

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Betalningsförmåga på kort sikt

Kassalikviditeten används för att tolka ett företags betalningsförmåga på kort sikt. I korta drag utgörs likviditeten av ett företags likvida medel i förhållande till dess kortfristiga skulder. Ju högre de likvida medlen är i förhållande till skulderna, desto bättre är kassalikviditeten.

 

Kassalikviditet – formel

Formeln för att beräkna ett företags kassalikviditet ser ut på följande sätt:

(Omsättningstillgångar – Varulager) / Kortfristiga skulder * 100 = Kassalikviditet

 

Vad är en bra kassalikviditet?

Företag bör sträva efter att ha en kassalikviditet om minst 100%. Det innebär att de likvida medlen är lika med eller större än de kortfristiga skulderna, och att företaget därav kan betala alla sina skulder.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.