Vad menas med kassaflöde?

Kassaflöde är ett begrepp som används för att beskriva ett företags in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Genom att subtrahera in- och utbetalningar får man en uppfattning om hur stor del av företagets likvida medel som finns kvar i kassan efter att alla transaktioner gjorts.

Mer om kassaflöden

För dig som önskar mer djupgående information:

 

En överblick av företagets betalningsströmmar

Genom att göra en kassaflödesanalys har man möjlighet att få en tydlig överblick av ett företags betalningsströmmar under en specifik period, vanligtvis ett räkenskapsår. Transaktioner som ökar företagets likvida medel påverkar kassaflödet på ett positivt sätt, medan det motsatta gäller transaktioner som minskar företagets likvida medel.

Exempel på transaktioner som påverkar kassaflödet positivt

  • Försäljning av varor eller tjänster
  • Tillskott av kapital via lån

Exempel på transaktioner som påverkar kassaflödet negativt

  • Utbetalningar till leverantörer
  • Amortering av lån

 

Hur beräknar man kassaflödet?

Genom att subtrahera in- och utbetalningar får man en uppfattning om hur stor del av ett företags likvida medel som finns kvar i kassan efter att alla transaktioner genomförts. Ju större andel likvida medel som finns kvar i kassan, desto bättre är kassaflödet.

 

Varför är kassaflödet viktigt?

Kassaflödet är bland annat viktigt för att få en uppfattning om ett företags stabilitet och betalningsförmåga på kort sikt. Ett positivt kassaflöde gör det exempelvis möjligt för ett företag att växa och göra investeringar, men kan även användas för utdelningar till aktieägarna.

Därutöver kan kassaflödet användas som ett jämförelsetal. Det kan exempelvis ställas i relation till tidigare perioder i företagets historia, likaväl som det kan jämföras med andra företag inom samma bransch.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.