Vad är en kassabok?

Alla företag, oavsett bolagsform, ska bokföra sina affärshändelser i en fysisk eller digital kassabok.

Mer om kassaböcker

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Affärshändelser bokförs i en kassabok

Enligt den svenska bokföringslagen ska den som bedriver en aktiv näringsverksamhet bokföra samtliga ekonomiska transaktioner som sker i verksamheten. Vare sig man bedriver ett aktiebolag eller enskild firma måste man alltså bokföra de in- och utbetalningar som påverkar verksamhetens tillgångar, skulder, egna kapital och resultat.

Affärshändelserna ska registreras löpande i en kassabok. Varje händelse bokförs på en kassapost som består av ett unikt verifikationsnummer och ska även kompletteras med datum samt vilket konto som använts vid in- eller utbetalningen. Detta kallas även för grundbok eller grundbokföring.

Förutom att registrera affärshändelser i en kassabok måste de dessutom föras in i en huvudbok, där de ska presenteras i kronologisk ordning efter konto. Som en del av bokföringen ska företag också göra en balans- respektive resultaträkning samt upprätta ett bokslut.

 

Olika sätt att sköta en kassabok

Historiskt sett har många företag registrerat sina affärshändelser i en fysisk kassabok, med papper och penna. Verksamheter som endast har ett fåtal transaktioner kan fortfarande ha möjlighet att sköta sina registreringar i en fysisk kassabok. De allra flesta företag väljer däremot att sköta detta digitalt, med hjälp av ett bokföringsprogram eller en kassaboksmall i Excel.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.