Vad är kapital?

Inom näringslivet används begreppet kapital för att beskriva ett företags resurser. Det finns olika typer av kapital – realkapital, finansiellt kapital, humankapital och immateriellt kapital.

Mer om kapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av kapital

Kapital är detsamma som ett företags resurser. Beroende på vilken typ av resurser som det handlar om kan de delas in i olika kategorier:

  • Realkapital
  • Finansiellt kapital
  • Humankapital
  • Immateriellt kapital

 

Realkapital

Med realkapital avses råvaror, maskiner, verktyg, arbetskraft och andra produktionsmedel som krävs för att tillverka en produkt.

 

Finansiellt kapital

Med finansiellt kapital avses tillgångar som är av ekonomisk art. Det kan exempelvis handla om aktier, fordringar och obligationer.

 

Humankapital

Med humankapital avses den kunskap och kompetens som medarbetarna på ett företag besitter.

 

Immateriellt kapital

Med immateriellt kapital avses tillgångar som inte är av fysisk form. Det kan exempelvis handla om goodwill, patent, design- och varumärkesskydd samt upphovsrätt.

 

Kapital – ett nyckeltal

Inom företags- och redovisningsvärlden kan även kapital vara ett viktigt nyckeltal som används för att beräkna hur mycket pengar en näringsverksamhet har på banken och därmed ett viktigt mått för hur det går för verksamheten. I dessa sammanhang syftar man vanligtvis på eget kapital, vilket är en post i balansräkningen.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.