Vad menas med justerat eget kapital?

Justerat eget kapital, även förkortat JEK, är ett nyckeltal som visar ett företags beskattade egna kapital.

Mer om justerat eget kapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

JEK – Ett företags beskattade egna kapital

Detta nyckeltal används huvudsakligen för att beräkna ett företags beskattade egna kapital. Det kan bland annat komma till nytta när man vill mäta ägarnas egna kapital. Många gånger ger nämligen det justerade egna kapitalet en mer rättvis bild av kapitalet än nyckeltalet eget kapital.

Anledningen till detta är att det kan finnas obeskattade reserver i företaget, vilket med andra ord är uppskjuten skatt som företaget inte betalat under räkenskapsåret. När dessa reserver lyfts över från balansräkningen till resultaträkningen måste företaget göra ett skatteuttag.

 

Hur beräknar man justerat eget kapital?

För att räkna ut det justerade egna kapitalet använder man sig av följande formel:

Eget kapital + ((1- skattesatsen*) x obeskattade reserver) = Justerat eget kapital

*Notera att skattesatsen kan variera från år till år.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.