Vad är en juridisk person?

En juridisk person kan vara ett företag eller en organisation som har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär exempelvis att en juridisk person har möjlighet att ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.

Mer om juridiska personer

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad definierar en juridisk person?

Det som definierar en juridisk person är att denne har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär exempelvis att de kan ingå avtal, äga tillgångar, ådra sig skulder samt bli stämd i domstol.

 

Exempel på juridiska personer

När man pratar om juridiska personer syftar man i många fall på ett företag eller en organisation. Det är däremot inte alla företagsformer som anses vara en juridisk person. Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar är några exempel på företagsformer som anses vara juridiska personer. Enskilda firmor är inte en juridisk person.

Andra exempel på juridiska personer inkluderar:

  • Bostadsrättsföreningar
  • Dödsbon
  • Konkursbon
  • Kommuner
  • Stiftelser

 

Vilka fördelar har en juridisk person?

För näringsidkare kan det finnas en fördel med att driva sitt företag med en företagsform som klassas som juridisk person. Genom att göra detta är det nämligen företaget som ansvarar för sina åtaganden. Det innebär exempelvis att ägarna kan skyddas i en rättslig situation.

Skyddet för privatpersoner är däremot inte absolut, vilket innebär att ägarna till ett företag kan hållas ansvariga i en rättslig situation, trots att verksamheten bedrivs med en företagsform som klassas som juridisk person.


Relaterade ord: Aktiebolag, Enskild firma, Företagsform, Handelsbolag, Kommanditbolag, Näringsidkare


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.