Vad menas med inventering?

Inventeringar är vanligt förekommande i butiker och lager. Det innebär att man räknar och registrerar samtliga varor för att säkerställa att de stämmer överens med kassarapporter eller lagervärdeslistor.

Mer om inventering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur gör man en inventering?

En inventering kan ses som en kontrollräkning av ett företags tillgångar. När man gör en inventering så räknar man vanligtvis de produkter som finns i ett lager eller i en butik och stämmer av dessa med inköpslistor och bokföring.

 

Varför gör man en inventering?

Syftet med inventeringen är dels att säkerställa att inga produkter som bör finnas i lagret saknas, men även för att upptäcka eventuell inkurans. Med andra ord om någon eller några av produkterna har minskat i värde. I samband med detta kan man använda sig av olika lagervärderingsprinciper som FIFO, LIFO och LVP.

FIFO, vilket är en förkortning för first in first out, innebär att produkter som köpts in först också ska säljas först. LIFO, som är en förkortning för last in first out, innebär det motsatta. LVP, eller lägsta värdes principen, innebär att tillgångarna värderas till det lägsta värdet när anskaffningsvärdet och det faktiska värdet jämförs.

 

Är det ett lagkrav att inventera?

Ja, i enlighet med den svenska skattelagstiftningen måste näringsverksamheter inventera och värdera sina varulager en gång per år. Inventeringen ska ske på räkenskapsårets sista dag.

 

Hur ofta inventerar man?

En inventering måste enligt lag ske minst en gång per år. Eftersom inventeringen kan hjälpa företag att upptäcka eventuell inkurans eller avvikelser kan det däremot vara fördelaktigt att inventera och värdera varulagret oftare än så.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.