Vad är inventarier?

Tillgångar som ett företag köper in för att använda i verksamheten kallas för inventarier. 

Mer om inventarier

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av inventarier

Föremål som köps in för att användas i en näringsverksamhet kallas för inventarier. Beroende på vilken typ av föremål det gäller kan det handla om olika inventarietyper. Vanligtvis delas inventarier upp i anläggningsinventarier respektive förbrukningsinventarier.

 

Anläggningsinventarier

Denna typ av inventarier har en förväntad livslängd på över tre år och skrivs av genom avskrivningar, vilket innebär att kostnaden fördelas över hela föremålets ekonomiska livslängd. Exempel på anläggningstillgångar inkluderar maskiner och verktyg.

 

Förbrukningsinventarier

Till förbrukningsinventarier hör inventarier som har ett lågt värde och eller en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värd mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år. Exempel på förbrukningsinventarier inkluderar städutrustning och datortillbehör.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.