Vad är internredovisning?

Redovisning handlar om att dokumentera och sammanställa ett företags ekonomiska information, för att därigenom få en bättre uppfattning om dess ekonomiska ställning och resultat. Internredovisning syftar till att sammanställa information som är relevant för ett företags interna intressenter.

Mer om internredovisning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad är syftet med internredovisning?

Ett företags redovisning delas upp i två olika delar – en extern och en intern del. Den externa delen regleras genom lagar och syftar till att ge utomstående parter information om företagets ekonomiska ställning. Till skillnad från externredovisningen regleras inte den interna delen av lagar och regler. Det finns således inga riktlinjer för hur den ska utformas eller vad den ska innefatta.

Syftet med internredovisningen är att ge chefer och medarbetare ekonomisk information som kan vara underlag vid beslutfattande och planering.

 

Vad innehåller den interna redovisningen?

Eftersom internredovisningen inte regleras av någon lagstiftning kan den innefatta i princip vad som helst. Generellt sett brukar däremot denna redovisning handla om att samla in, behandla, sammanställa och presentera historisk ekonomisk data. Många gånger används även dessa rapporter för att göra budgetar och ekonomiska kalkyler.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.