Vad är en intäkt?

Intäkt är ett begrepp som förekommer inom bokföring. Det är en så kallad periodiserad inkomst, vilket innebär att en intäkt redovisas för den period den avser. Intäkterna motsvarar således värdet av periodens försäljning.

Mer om intäkter

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Exempel på intäkter

Med intäkter avses huvudsakligen värdet av de produkter eller tjänster som levererats under en viss period. Utöver försäljning av varor, tjänster och inventarier kan intäkter utgöras av:

  • Avkastning på tillgångar, exempelvis ränteintäkter
  • Ersättning vid försäljning av immateriella tillgångar såsom goodwill och hyresrätter
  • Kundfordringar
  • Vissa typer av näringsbidrag

 

Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster?

Det är inte ovanligt att intäkter och inkomster förväxlas. Vad som skiljer de två begreppen åt är att inkomster uppstår vid det datumet som varor eller tjänster sålts, d.v.s. datumet som framgår på fakturan, medan intäkter avser det totala försäljningsvärdet under en viss period. Det är också därför som intäkter kan benämnas som periodiserade inkomster.

 

Vad är momsfria intäkter?

Generellt sett är de intäkter momspliktiga. Det finns däremot en del undantag. Några exempel på momsfria intäkter inkluderar:

  • Försäkringsersättningar
  • Skadestånd
  • Offentliga stöd
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.