Vad är ingående moms?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt. Det är en skatt som betalas vid handel med varor. När ett företag köper in produkter är de tvungna att betala ingående moms. Eftersom denna moms fås tillbaka räknas det däremot inte som en kostnad.

Mer om ingående moms

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Företag måste redovisa och betala moms

Moms är en statlig skatt som betalas i samband med handel av varor och tjänster. När man som privatperson köper varor eller tjänster är momsen vanligtvis inkluderad i priset, vilket medför att man sällan behöver tänka på den. Företag är däremot tvungna att redovisa och betala in moms till Skatteverket.

Momsen ska redovisas i en momsdeklaration, vilket kan göras både digitalt eller i pappersform. Den ska antingen redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Hur ofta ett företag behöver redovisa sin moms beror på hur mycket de omsätter. Ju högre omsättningen är, desto oftare ska momsen redovisas.

 

Ingående moms förekommer vid inköp

Det finns två olika momstyper – ingående och utgående moms.

I samband med att ett företag köper in varor eller tjänster förekommer ingående moms. Denna moms utgör däremot ingen kostnad i och med att företaget har rätt att få tillbaka den från staten.

När ett företag säljer varor eller tjänster lägger de på en momssats på försäljningspriset. Den generella momssatsen är 25% procent, men kan variera mellan olika produkter och tjänster.

Skillnaden mellan den ingående och utgående momsen avgör om företaget är tvungna att betala eller få tillbaka pengar från Skatteverket. Överstiger den utgående momsen den ingående är man tvungen att betala in mellanskillnaden till staten. Om den ingående momsen är större än den utgående får man istället tillbaka mellanskillnaden.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.