Vad är ingående behållning?

Ingående behållning är en term som används när man ska göra en likviditetsbudget. Det är detsamma som ingående likvida medel och anger hur mycket pengar ett företag har när man startar en period i likviditetsbudgeten.

Mer om ingående behållning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Likviditetsbudget – För att överblicka likvida tillgångar

Genom att upprätta en likviditetsbudget kan företag få en god överblick av sina likvida tillgångar samt få insikt i hur likviditeten kan komma att förändras i samband med större utbetalningar. Att ha koll på likviditeten är av yttersta vikt för ett företags överlevnad.

 

Poster som måste finnas i en likviditetsbudget

Likviditetsbudgetar måste innehålla följande poster:

  • Ingående behållning
  • Inbetalningar
  • Utbetalningar

 

Likvida medel vid periodens början

Den ingående behållning utgörs av de likvida medel som redan finns i verksamheten vid det tillfälle som likviditetsbudgeten uppförs. Detta inkluderar exempelvis pengar i företagskassan, pengar på företagets plusgirokonto, checkkonto eller bankkonto.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.