Vad är ingående balans?

Ingående balans, även förkortat IB, är en del av ett företags balansrapport. Den ingående balansen visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder i början av ett nytt räkenskapsår.

Mer om ingående balans

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Att starta ett nytt räkenskapsår

I samband med att ett nytt räkenskapsår inleds ska saldona på de olika kontona hämtas från den utgående balansen i balansräkningen. Och det är alltså dessa uppgifter som utgör den ingående balansen.

 

Saldon som ingår i den ingående balansen

De belopp som ska bokföras i början av året är saldon på konton för:

  • Tillgångar
  • Eget kapital
  • Avsättningar
  • Skulder

 

Ingående balans för nystartade företag

Eftersom den ingående balansen hämtas från det föregående räkenskapsåret registreras ingen ingående balans för nystartade företag. Detta kan endast göras efter det första räkenskapsåret passerat.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.