Vad är inflation?

Inflation är motsatsen till deflation. Det innebär att priserna på varor och tjänster stiger i snabbare takt än konsumenternas inkomster, vilket resulterar i att man får mindre för samma summa pengar. Med andra ord minskar pengarnas värde.

Mer om inflation

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Konsekvenser av inflation

När priset på varor och tjänster stiger i snabbare takt än konsumenternas inkomster uppstår inflation. En hög inflationstakt kan medföra allvarliga konsekvenser för både privatpersoner, näringslivet och samhället i stort.

Några av de möjliga konsekvenserna inkluderar:

  • Minskad konsumtion bland konsumenter
  • Minskad investeringsvilja bland företag
  • Minskad produktionstillväxt inom näringslivet
  • Minskad konkurrenskraft för inhemska produkter (om inflationstakten är större än i andra länder)
  • Ökad arbetslöshet

 

Varför ökar inflationen?

Det finns många potentiella orsaker till att inflationstakten ökar. En möjlig orsak är att ett lands centralbank har tryckt för mycket sedlar, vilket leder till att penningmängden ökar i snabb takt och därmed sjunker i värde. Det kan även vara så att efterfrågan på varor och tjänster är ovanligt hög, vilket resulterar i att företagen höjer sina priser. Likaså kan ökade produktionskostnader leda till ökad inflation.

 

Åtgärder mot inflation

Det finns olika sätt att motverka en ökad inflationstakt. I Sverige har bland annat Riksbanken möjlighet att justera styrräntan för att bekämpa inflationen. Att höja skatten eller införa tvångssparande är andra möjliga åtgärder mot inflation.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.