Vad är immateriella tillgångar?

En immateriell tillgång är en förmögenhetsrättslig tillgång som inte finns i fysisk form. Immateriella tillgångar kan delas in i fyra olika kategorier – patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Mer om immateriella tillgångar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Tillgångar som inte går att ta på

I korta drag utgörs immateriella tillgångar av sådant som inte går att ta på. För många kan det därför vara svårt att veta vad som räknas som en immateriell tillgång samt hur man som företag kan gå tillväga för att skydda denna typ av tillgångar.

Att fördjupa sina kunskaper inom detta område är väldigt viktigt i och med att så mycket som 80 procent av ett företags värde oftast utgörs av immateriella tillgångar, enligt Patent- och Registreringsverket (PRV).

 

Exempel på immateriella tillgångar

  • Databaser
  • Tillverkningsprocesser
  • Text, foto, musik och film
  • Namn på ett företag, produkt eller tjänst
  • Logotyp för ett företag, produkt eller tjänst
  • Domännamn
  • Företagshemligheter
  • Affärsidéer och affärsmodeller

 

Olika typer av immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar delas vanligtvis in i fyra olika kategorier:

 

Patent

Den som uppfinner en ny teknisk lösning kan ansöka om ett så kallat patent. I Sverige är det PRV som utfärdar patent i enlighet med patentlagen. Den som erhåller ett patent har ensamrätt att utnyttja sin uppfinning i upp till 20 år. Ingen annan får således tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patentinnehavarens tillstånd.

 

Designskydd

Produkter som har formgivits på ett unikt sätt kan designskyddas. Den som designregistrerar sin produkt skyddar dess utseende och hindrar andra från att använda samma design. Skyddet gäller i 5 år från registreringsdatumet men kan förlängas i upp till 25 år.

 

Varumärkesskydd

Ett varumärke är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan exempelvis utgöras av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Den som gör en varumärkesregistrering har ensamrätt att använda varumärket. Initialt är registreringen giltig i 10 år, men den kan förnyas hur många gånger som helst.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som foto, musik och film. En av de främsta sakerna som skiljer upphovsrätten från de övriga skydden är att den uppstår automatiskt. Den som har skapat ett originellt verk kan således förbjuda andra att framställa liknande alster.


Relaterade ord: Patent


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.