Vad är en huvudbok?

I en huvudbok registreras och presenteras ett företags samtliga affärshändelser under en särskild period. Händelserna ska presenteras i systematisk ordning.

Läs mer om huvudböcker

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Näringsverksamheter är bokföringsskyldiga

I enlighet med bokföringslagen är alla som bedriver näringsverksamhet, oavsett företagsform, bokföringsskyldiga. Det innebär i korta drag att samtliga affärshändelser ska bokföras löpande, i kronologisk ordning, i en grundbok respektive huvudbok. Bokföringen ska ske enligt praxis, på ett sådant sätt att man får en god överblick av verksamhetens ekonomiska ställning och resultat.

 

Grundbokföring och huvudbokföring

Ett företags affärshändelser ska, som tidigare nämnts, bokföras i en grund- och huvudbok. Inom redovisning pratar man nämligen om grundbokföring och huvudbokföring. I grund och botten innehåller grund- och huvudboken samma information. Det som skiljer dem åt är att bokföringsposterna presenteras på olika sätt. I grundboken presenteras posterna i kronologisk ordning, medan de i huvudboken presenteras i kontonummerordning.

 

Huvudbok – en sammanställning av affärshändelser

För att summera det hela kan en huvudbok liknas med ett register över ett företags affärshändelser. Händelserna registreras som bokföringsposter och presenteras i kontonummerordning, med det lägsta kontonumret först.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.