Vad är humankapital?

Humankapital är en del av ett företags immateriella resurser. Till denna typ av kapital hör exempelvis de anställdas färdigheter, kompetenser och utbildningar.

Mer om humankapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

En del av företagets immateriella resurser

Företag besitter både materiella och immateriella resurser som hjälper till att driva och vidareutveckla verksamheten. Materiella resurser utgörs exempelvis av maskiner, fordon och andra fysiska tillgångar, medan immateriella resurser utgörs av tillgångar som inte finns i fysisk form, däribland patent och varumärkesskydd. Även humankapital, det vill säga de anställdas färdigheter och kompetens, är en typ av immateriell resurs.

 

Hur kan man utöka sitt humankapital?

Företag kan bland annat bibehålla och utöka sitt humankapital genom att undervisa och utbilda sin personal.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.