Vad är hemtagningskostnader?

Till hemtagningskostnader hör alla de kostnader som företaget får betala för att ta hem en vara, exempelvis frakt- och tullavgifter, spedition samt försäkring.

Mer om hemtagningskostnader

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När används hemtagningskostnader?

Hemtagningskostnader är bland annat viktiga när ett företag ska göra ekonomiska kalkyler. Företag som köper in och säljer produkter kan exempelvis beräkna den totala varukostnaden genom att addera hemtagningskostnaderna med inköpspriset. Detta kan i sin tur hjälpa företag att räkna ut försäljningspriset för varorna.

 

Exempel på hemtagningskostnader

  • Frakt
  • Tullavgifter
  • Importavgifter
  • Försäkringar
  • Spedition

 

Hur bokförs hemtagningskostnader?

Hemtagningskostnader ska bokföras i kontoklass 4 som en material- och varukostnad.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.