Vad är god redovisningssed?

God redovisningssed innebär att ett företags redovisning ska utföras i enlighet med rådande lagar och rekommendationer samt med god praxis.

Mer om god redovisningssed

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur följer man god redovisningssed?

Alla näringsverksamheter som är bokföringsskyldiga måste upprätta sin bokföring i enlighet med god redovisningssed. Det innebär i korta drag att alla rådande lagar, rekommendationer och vedertagen praxis ska följas.

Som exempel måste den svenska bokföringslagen och årsredovisningslagen följas. Precis som namnet antyder reglerar den förstnämnda lagen bland annat hur bokföringen ska upprättas, hur den löpande redovisningen ska ske samt vad ett räkenskapsår är, medan det sistnämnda reglerar hur det årliga bokslutet ska upprättas.

Utöver lagstadgade principer finns det också allmänt accepterade tillvägagångssätt som företag måste förhålla sig till. Detta innefattar exempelvis rekommendationer som tagits fram av branschorganisationer som FAR och Srf konsulterna, men även normsystem som Reko och Rex.

 

Vem ansvarar för god redovisningssed?

I grund och botten ansvarar företag själva för att deras bokföring sker enligt rådande lagar samt allmänt accepterade rekommendationer. När ett företag har slutfört sin årsredovisning granskas det av en revisor som säkerställer att den upprättats i enlighet med god redovisningssed.

 

Vad händer om man bryter mot god redovisningssed?

De företag som inte följer rådande lagar och regler kan motta repressalier i form av exempelvis böter och varningar. I värsta fall riskerar personer på företaget att dömas för bokföringsbrott, vilket kan resultera i fleråriga fängelsestraff.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.