Vad är en gäldenär?

Gäldenär är ett juridiskt begrepp som används för att beskriva någon, en privatperson eller ett företag, som står i skuld till en annan part. Om du exempelvis lånar pengar av en bank, antingen i egenskap av privatperson eller näringsidkare, är du en gäldenär.

Mer om gäldenär

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Gäldenär – en som lånar pengar

En gäldenär är kort och gott någon som lånar pengar av någon annan. Både fysiska och juridiska personer kan vara gäldenärer.

 

Gäldenär – motsats

Motsatsen till en gäldenär kallas för borgenär. En borgenär är således någon som lånar ut pengar till någon. Det kan exempelvis vara en bank, ett företag eller en privatperson.

 

Återbetalning av skulden

En gäldenär står i skuld till en borgenär och måste således betala tillbaka hela lånebeloppet. Något som antingen kan ske via avbetalning eller ett och samma betalningstillfälle, beroende på vad parterna har kommit överens om. Vanligtvis är det inte enbart lånesumman som ska betalas tillbaka, utan det brukar även tillkomma ränta och andra eventuella avgifter.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.