Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en del av årsredovisningen och måste presenteras av aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av företagets verksamhet, ställning och resultat.  

Mer om förvaltningsberättelser

För dig som önskar mer djupgående information:

 

En del av årsredovisningen

I slutet av varje räkenskapsår måste den som bedriver en näringsverksamhet upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut. Årsredovisningen, som består av en balansräkning, resultaträkning, revisions- respektive förvaltningsberättelse, ska göras av aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

 

Vad ska vara med i en förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelsen är tänkt att ge en överblick av företagets verksamhet, ställning och resultat under räkenskapsåret. Berättelsens innehåll regleras i årsredovisningslagen och ska enligt nuvarande bestämmelser ge svar på bland annat:

  • Namnet på kommunen som företagets säte ligger i
  • Företagets verksamhetsområde
  • Viktiga händelser under räkenskapsåret, beskrivna med ord och inte bara siffror
  • Rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
  • Annan information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat, om det finns sådan information
  • Styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras
  • Förändringar i eget kapital
  • Företagets förväntade framtida utveckling

 

Vad är syftet med en förvaltningsberättelse?

Syftet med en förvaltningsberättelse är att ge en rättvisande överblick av företagets verksamhet samt presentera en kompletterande och mer detaljerad beskrivning än det som framgår i balans- respektive resultaträkningen.

 

Vem skriver en förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelsen skrivs av företagets styrelse.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.