Vad är ett förenklat årsbokslut?

Alla företag, oavsett bolagsform, måste varje år upprätta ett bokslut. Enskilda näringsidkare och handelsbolag med en omsättning som understiger 3 miljoner kan upprätta ett förenklat bokslut, vilken innehåller en balans- och resultaträkning.

Mer om förenklade bokslut

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Att upprätta ett årsbokslut

Företag måste löpande bokföra sina affärshändelser, vilket är ett annat ord för transaktioner. I slutet av verksamhetsåret ska uppgifterna användas för att upprätta ett så kallat årsbokslut. Syftet med bokslutet är att få en god överblick av företagets ekonomiska ställning.

Beroende på vilken bolagsform som företaget drivs med ska olika regler tillämpas. Enskilda näringsidkare måste exempelvis slutföra sitt bokslut innan deklarationen i maj, medan aktiebolag kan lämna in sin årsredovisning upp till sju månader efter räkenskapsårets slut.

 

När kan man upprätta ett förenklat årsbokslut?

Enskilda firmor och handelsbolag som omsätter mindre än tre miljoner kronor kan upprätta ett bokslut enligt K1-regelverket, vilket i folkmun brukar kallas för ett förenklat bokslut.

 

Hur gör man ett förenklat bokslut?

Ett förenklat bokslut ska innehålla:

  • En balansräkning – vilken visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital
  • En resultaträkning – vilken visar företagets intäkter, kostnader och resultat
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.