Vad är en fordran?

Fordran är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en långivare (borgenär) och en låntagare (gäldenär). Det innebär alltså att en part är skyldig en annan pengar. Om du driver näringsverksamhet och säljer en produkt eller tjänst via exempelvis faktura, har du en fordran på köparen till denne har betalat.

Mer om fordringar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av fordringar

Ett företag som säljer en produkt eller tjänst och mottar betalningen vid ett senare tillfälle, har en fordran på köparen. Fordringen förfaller när säljaren har fått betalt. Beroende på när säljaren förväntar sig att få betalt kan man dela in fordringarna i två olika kategorier – kortfristiga respektive långsiktiga fordringar.

 

Kortfristiga fordringar

Med kortfristiga fordringar avses de fordringar som förväntas förfalla inom ett år.

Exempel på kortfristiga fordringar inkluderar kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

 

Långfristiga fordringar

Med långfristiga fordringar avses de fordringar som förväntas förfalla senare än ett år.

Exempel på långfristiga fodringar inkluderar lån och checkkrediter.

 

Hur bokförs fordringar?

Kortfristiga fordringar ska bokföras under omsättningstillgångar i företagets balansräkning, medan långfristiga fordringar ska bokföras under anläggningstillgångar.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.