Vad är förbrukningsinventarier?

Till förbrukningsinventarier hör inventarier som har ett lågt värde och eller en kort livslängd.

Mer om förbrukningsinventarier

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Var går gränsen för förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier har ett lågt värde och en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värda mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år.

 

Exempel på förbrukningsinventarier

  • Dator
  • Mobil
  • Tangentbord
  • Kontorsstol
  • Skruvdragare
  • Dammsugare

 

Hur bokförs förbrukningsinventarier?

Eftersom denna typ av inventarier har en begränsad livslängd ska de inte skrivas av. Istället ska hela beloppet tas upp som en kostnad i samband med inköpet. I de flesta fall bokförs dessa inventarier på konto 5410 Förbrukningsinventarie.

 

Förbrukningsinventarier – inte att förväxla med förbrukningsmaterial

Det är inte ovanligt att förbrukningsinventarier förväxlas med förbrukningsmaterial. Till förbrukningsmaterial hör produkter som har en livslängd på endast 0–1 år. Detta inkluderar exempelvis toalett- och hushållspapper, rengöringsmedel, kopieringspapper och liknande.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.